Mijn werkwijze steunt op deze 3 pijlers :

 • Consent
  Dit betekent de toestemming vragen en geven om de mentale en fysieke ruimte van de ander te mogen betreden. De toestemming om elkaars grenzen te ervaren en (tijdelijk) open te stellen voor elkaar. Met wederzijds consent stelt men de eigen grenzen open aan elkaar en hierdoor ontstaat vertrouwen.
 • Respect voor grenzen
  Intimiteit en verbondenheid vinden plaats wanneer grenzen voor elkaar worden opengesteld. Het is tegelijkertijd een risico en een paradox want het maakt je kwetsbaar voor een ander; maar die kwetsbaarheid is nodig om de verbinding te kunnen ervaren
 • Zorgvuldigheid
  Dit betekent verantwoord handelen in het hier en nu met de volle aandacht en bewustzijn. Hiermee zeg je tegen de ander : Je doet er toe, je bent waardevol.

 

Hoe ziet een sessie eruit

Jouw behoefte op dat moment zal de leidraad van onze sessie zijn. Jij bepaalt hoe je jouw sessie wil ervaren (mindfullness zoals wandelen; rustig praten; knuffelen of een combinatie daarvan). Alles draait om een uur lang 100% liefdevolle aandacht voor jou!

Op verzoek kan een sessie langer (tot een dagdeel).

 

Wat doe ik NIET!

 • Ik verricht GEEN seksuele handelingen;
 • Ik zal de client NOOIT op erogene zones aanraken en verwacht dat de client dit bij mij ook NIET doet;
 • Ik ben uiterst discreet en praat niet of deel geen informatie over cliënten met derden;
 • Ik ben GEEN (medisch) hulpverlener